Наукова школа д.е.н., професора Кифяка В.Ф.
з проблем розвитку туризму та готельно-ресторанного бізнесу

Кифяк Василь Федорович розпочав свою науково-педагогічну діяльність у Чернівецькому торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету у 2004 році на посаді завідувача кафедри менеджменту і туризму, маючи до цього стаж практичної роботи у сфері туризму.

У 1997 році, на виробництві, Кифяк В.Ф. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка». У 2012 році захистив докторську дисертацію та здобув науковий ступінь доктора наук. У 2013 році Кифяку В.Ф. присвоєно звання професора.

Сьогодні Василь Федорович обіймає посаду заступника директора з наукової, науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ; є членом спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03 (ТНЕУ) з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; член координаційних рад Чернівецької обласної державної адміністрації та Чернівецької міської ради з питань розвитку туризму. Входить до складу директорату, методичної та вченої рад ЧТЕІ КНТЕУ.

В.Ф. Кифяк має державні та відомчі нагороди: є заслуженим працівником культури України (1998р.); почесним працівником туризму (2000р.); нагороджений грамотою міської ради (2005р.), грамотою Чернівецької обласної державної адміністрації (2006р.), грамотою ЧТЕІ КНТЕУ (2007р.); є лауреатом премії ім. Ю.Федьковича (2008р.); нагороджений медаллю «На славу Чернівців» (2012р.).

У науковому доробку В.Ф. Кифяка – понад 150 праць, у тому числі 35 навчально-методичних. За роки науково-педагогічної діяльності опублікував 2 навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України («Організація туристичної діяльності», 2003 р.; «Організація туризму», 2008 р.).

Має 8 монографій, у тому числі одноосібна - «Формування стратегій розвитку територіально-рекреаційної системи» (2010 р.)

Брав участь у розробці Програм розвитку туризму в Чернівецькій області на 2004-2010 роки та у м. Чернівцях на 2013-2016 роки.

Активний учасник міжнародних, всеукраїнських, закордонних конференцій, семінарів. Є головним редактором фахового наукового збірника «Вісник ЧТЕІ», членом редколегії міжнародного журналу REVISTA DE TURISM (RDT) факультету економічних наук і державного управління університету «Штефан чел Маре» (Сучава, Румунія).


Базовими концепціями, покладеними в основу наукової школи є:

- Розробка теоретичних положень та підходів до формування стратегій розвитку територіальних рекреаційних систем;

- Концепція динамічних змін в галузі туризму та правове забезпечення в умовах європейської інтеграції;

- Генезис та напрями розвитку готельно-ресторанного бізнесу;

- Концептуальні основи оцінювання рекреаційної привабливості територій та визначення рекреаційно-туристичних зон;

- Регіонально-галузевий підхід до визначення ресурсного потенціалу розвитку туризму.

Система Orphus