Наукова школа “Проблеми влади та ментальності”

доктора історичних наук, професора М. Ф. Юрія

Михайло Федорович Юрій працює в Чернівецькому торговельно-економічному інституті з 1978 року. Навчався в аспірантурі і докторантурі Московського історико-архівного інституту, де в 1982 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1990 р. – докторську.

У 1992 р. йому присвоєно звання професора, у 1998 р. – обрано академіком АН Вищої школи України, а в 2003 р. за наукові здобутки нагороджено медаллю ім. Ярослава Мудрого.

М. Ф. Юрієм видано 8 монографій, більш ніж 150 наукових статей; він був учасником багатьох міжнародних та загальнодержавних наукових конференцій. Коло його наукових інтересів: соціально-економічні та політичні проблеми України, соціальна філософія та психологія історії. Наукові дослідження М. Ф. Юрія мають синтетичний характер і написані на стику різних наук, що дає змогу всебічно зрозуміти історичні процеси, які відбуваються в Україні. Особлива увага приділяється соціокультурним питанням. На сьогодні це надзвичайно важлива проблема. У науці постійно висувалися різні точки зору на ті фактори, які визначають як дії окремої людини, так і масові рухи. Як обґрунтування називалися прагнення до збагачення, ірраціональні несвідомі імпульси, сліпе підпорядкування лідерам, осягнення Божого провидіння тощо. Слід зазначити, що будь-яке обґрунтування діяльності, яка претендує на істину, повинно бути виявлене як певний зміст (суб)культури відповідної групи людей. Будь-яка потреба людини для того, щоб перетворитися у реальну діяльність, повинна стати певною програмою відтворюючої діяльності, записаної в (суб)культурі. Відповідно, вона може бути прочитана дослідником як значущий культурний текст. Якщо в культурі не знайдуться подібні програми, то ніякі посилання на харизму, на економічні потреби тощо не можуть розглядатися як обґрунтовані. Спроби підключити людей до соціальної дії, впливаючи на їхні мотиви, уявлення про існування яких помилкове, може мати деструктивні наслідки. Наприклад, підвищення економічної ефективності через економічні стимули ілюзорне, якщо мова йде про людей, які не розглядають зростання результативності своєї діяльності, свого економічного добробуту як цінність, як елемент певної програми. Усі таємниці людської діяльності, а відповідно і діяльності, що визначає історичний процес, відображені у змісті культури. Виходячи з цих постулатів, М. Ф. Юрій видав монографію «Соціокультурний світ України”, яка в 2005 р. на міжнародній науковій книжковій виставці у м. Софії (Болгарія) посіла третє місце. У 2003 р. вийшло перше видання, а в 2004 р. – друге. Виходячи з актуальності досліджуваної проблематики, можна пояснити на основі культури українського народу всі його соціальні й економічні проблеми, передбачити перспективи їх розв’язання. Саме над цими питаннями і працює наукова школа професора М. Ф. Юрія. Ним підготовлено одинадцять кандидатів наук і три доктори. На сьогодні здійснюється керівництво трьома аспірантами і двома докторантами. Експертні висновки М. Ф. Юрія щодо економічного, соціального і політичного розвитку України, зроблені ним на основі соціокультурних досліджень, розглядаються в Інституті стратегічних досліджень України, є предметом обговорень в Інституті історії України, Інституті українознавства, на форумах, наукових конференціях і «круглих столах».

Система Orphus