Навчально-виховна робота

На сьогодні у ЧТЕІ КНТЕУ функціонує інститут кураторів академічних груп. Куратори здійснюють безпосереднє і постійне керівництво навчально-виховною роботою у студентських академічних групах. Педагог-наставник з перших днів допомагає студентам сформувати колектив групи, проводить індивідуальну та групову організаційно-виховну та культурно-освітню роботу, встановлює зв’язок з батьками студентів, з’ясовує особисті проблеми студентів, надає їм комунікативну допомогу, здійснює педагогічний контроль за навчальним процесом, дотриманням студентами моральних та етичних норм поведінки в навчальних корпусах і гуртожитку, “Правил внутрішнього розпорядку” тощо.

Система Orphus